Het gebruik van deze website

Aan het gebruik van deze website zijn de volgende gebruiksvoorwaarden verbonden. Door het gebruik van deze website word je geacht van deze gebruiksvoorwaarden kennis te hebben genomen en deze te hebben aanvaard.

Algemeen

Het onderstaande is van toepassing op zowel alle bezoeken aan en het gebruik van deze website als op alle informatie en gegevens die op of door middel van deze website worden aangeboden.

Informatie en aansprakelijkheid

Hoewel deze website met de grootst mogelijke zorg is samengesteld, garandeert de uitgever van deze website (hierna: “Basis”) niet dat de daarop verstrekte gegevens en informatie vrij zijn van fouten of onvolkomenheden. Basis is niet aansprakelijk voor enige schade welke is of kan ontstaan door gebruik van deze gegevens en/of informatie. Indien gebruik gemaakt wordt van de informatie en/of gegevens op deze website vindt dat geheel op eigen risico plaats. De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie en voor algemeen gebruik en uitdrukkelijk niet bedoeld als financieel, fiscaal, juridisch of andersoortig professioneel advies. Er kunnen geen rechten aan de informatie op onze website worden ontleend.

Gerelateerde websites

Basis staat niet garant voor de beschikbaarheid van de websites waarnaar op deze website wordt verwezen en is ook niet verantwoordelijk voor de inhoud daarvan.

Computerstoringen

Basis aanvaardt geen aansprakelijkheid voor storingen of andere technische mankementen (waaronder begrepen – maar niet beperkt tot – virussen e.d.) welke ontstaan als gevolg van het bezoek van de website en/of websites waarnaar op enige wijze wordt verwezen.

Auteursrecht en intellectuele eigendomsrechten

Het auteursrecht op deze website inclusief beeldmerken, logo’s en fotomateriaal berust bij Basis. Vermenigvuldiging in welke vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande toestemming door Basis. Je mag de informatie die jou ter beschikking wordt gesteld uitsluitend voor eigen doeleinden gebruiken. Je onthoudt je van gebruik voor andere doeleinden, in het bijzonder de commerciële exploitatie van deze informatie.

Contact ons

We zijn er nu even niet. Stuur ons een bericht dan nemen we zo snel mogelijk contact met je op.

Deze website plaatst cookies. Dit doen we om onze site gebruiksvriendelijker te maken, onder andere door analyse van het bezoekersgedrag. Maar je blijft anoniem. Als je verder surft, accepteer je onze cookies.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close